Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Panoramie Lubelskiej

Tematem programu było ukazanie ograniczeń, a zarazem możliwości jakie napotkał teatr w ostatnim roku. W załączonym fragmencie wywiadu Patrycjusz Sokołowski opowiada o tym, jak artyści mogą wykorzystać czas pandemii na realizację swoich projektów.

Oglądaj program  

1 : 42 – wywiad